Övriga yrkesfolk vid gruvorna

 

Byggarbetare

Björkman                                   Lars Adolf                               f. 12/7 1831 i Målbäck, Grebo socken, Österg. län

Stalldräng, Rättare

Månsson                                   Sven                                       f.  26/5 1790 i Odensvi socken, Kalmar län

Byggnadsarbetare

Pettersson                                 Johannes                               f.  6/8 1825 i Skillberga, Vårdnäs socken, Österg. län

Inspektor

Sundberg                                  Martin                                      f.  31/11 1795 i Valbo, Gävleborgs län

Inspektor

Zetterling                                  Oskar Victor                              f.  1/12 1824 i Stockholm