Övriga yrkesfolk vid gruvorna vid Mormorsgruvan

 

Gruvfogde

Andersson                                   Anders                                  f.  24/6 1779 i Skällvik socken

Byggarbetare

Björkman                                   Lars Adolf                               f. 12/7 1831 i Målbäck, Grebo socken, Österg. län

Gruvfogde

Björkman                                  Peter Erik                                f.   12/12  1801 i Heden,  Ljusnarsberg socken, Örebro län

Inspektor

Boqvist                                      Anders                                    f.   1 april    1778  i Gryt socken, Österg. län

Gruvfogde och Inspektor

Hjorton                                      Fredrik Wilhelm                        f. 20/12 1824 i Trehörna socken, Österg. län

Stalldräng, Rättare

Månsson                                   Sven                                       f.  26/5 1790 i Odensvi socken, Kalmar län

Byggnadsarbetare

Pettersson                                 Johannes                               f.  6/8 1825 i Skillberga, Vårdnäs socken, Österg. län

Maskinist

Olsson                                       Anders                                   f.  6/6 1817 i Nora

Gruvfogde

Andersson Scherlin                   Sven                                      f.  1/14  1788  i Jonsberg socken, Östergötlands län

Inspektor

Stenhammar                             Fredrik Wilhelm                      f.  3/4 1808 i Stockholm

Inspektor

Sundberg                                  Martin                                      f.  31/11 1795 i Valbo, Gävleborgs län

Maskinist

Tunelius                                    Erik                                          f. 21/11 1821 i Stora Tuna socken, Kopparbergs län

Inspektor

Zetterling                                  Oskar Victor                              f.  1/12 1824 i Stockholm