Björkman Larsson Lars Adolf

f.  12/7 1831 i Målbäck , Grebo socken, Östergötlands län
+  21/8 1925 i Bersbo, Värna socken, Östergötlands län
 
Föräldrar: Lars Petter Hansson  f. 22/3 1806 i Vreta Kloster socken, Östergötlands län  + 19/12 1852 i Bakom, Slättfall, Åtvids socken, Östergötlands län   och   Inga Stina Johansdotter  f. 19/4 1809 i Åtvids socken
 
Bor med föräldrar och syskon vid Målbäck, Grebo socken, Östergötlands län, där fadern skrivs som Statdräng. Det står sedan att fadern och modern byter efternamn. Han till Björkman och hon till Valström.
Fadern skrivs nu också som Rättare på en gård vid Målbäck, som ägdes av Åtvidabergs fattigfond.
Familjen flyttade 1849 till Sarpebo i samma socken, men inte Lars Adolf. Han flyttade då till Klockaregården i Grebo. Och han skrivs med efternamnet Björkman här.
Han var dräng hos Orgelnisten Gustaf Leonard Gustafsson, men bara ett år. För 1850 flyttar han till Norrby storgård, i Grebo socken.
Här är han dräng hos Arrend. Johan Fredric Gustafsson. Men även här stannar han bara ett år, så 1851 flyttar han till Kungsvik nergård i Värna socken, samma län. Denna gården skrivs som ” Frälsehemman under Dahla ”.
Lars Adolf blev här dräng hos Arrend. Lars Fredrik Nilsson. Och här är han åter bara i ett år, för 1852 flyttade han till Gissebo i Åtvids socken. Och här är han dräng hos Skattebonden Petter Ericsson.
Här till gården kom också 1852 en piga från Krogstorp, Åtvids socken, Mathilda Sophia. Och de arbetade på samma gård i ett år, sedan flyttar hon till Slättfall.
Men 1854 gifter de sig, och han skrivs då som Gifte drängen, där vid Gissebo.
År 1852 flyttade föräldrar och syskon från Grebo socken, till Bakom under Slättfall. Och det är drygt 1 km från Gissebo. Men fadern begick självmord i dec samma år de kom till torpet.
Modern och syskonen skrivs då för torpet.
Efter giftemålet 1854, flyttar Lars Adolf och hustrun till Bakom. Kanske flyttade dom till det gamla huset, som senare flyttades. För de skrivs på en annan sida än modern och syskonen, och det flyttade också ett par som bott där, 1853.
Det står också Bakom och Backen, som överskrift på sidan !!! Gamla stugan låg i en backe, kanske därför.
Men i nästa längd skrivs han och familjen på samma sida som modern och syskonen. En bror till Lars Adolf är torpare där. Och den som tidigare varit torpare skrivs nu på en annan sida. Så möjligen bytte de bostad.
Lars Adolf skrivs som Gifte drängen, kanske hos brodern.
De bor kvar i Bakom till 1857, då de flyttar till Mormorsgruvan, samma socken. Han skrivs där som Byggarbetare.
Familjen flyttar hösten 1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid. Detta för att gruvdriften vid Närstads gruvfält , till stor del läggs ner.
Vid Bersbo skrivs Lars Adolf som Gruvarbetare vid gruvan.
De bor och arbetar sedan där , barnen börjar flytta ut vartefter.
I församl. boken 1896-1905 skrivs han som Gruvrättare.
Han dör där vid Bersbo 1925 av ålderdom.

 


Hustru : Mathilda Sofia Andersdotter   f. 17 april 1833 i Kristineberg, Vårdnäs socken, Österg. län  + 13 juni 1927 i Bersbo, Värna socken

 

Barn:  Gustaf Adolf   f. 17/2 1854 i Slättfall, Åtvids socken.        +  20/6 1854 Slättfall, Åtvids socken
Johan Albin   f.30/10 1855 i Bakom, Slättfall, Åtvids socken. 
Emilie Constantia   f. 30/12 1858 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.  
Augusta Mathilda   f. 21/2 1872 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.