Pettersson (Persson) Johannes


f.  6/8   1825 i Skillberga, Vårdnäs socken, Östergötlands län
+  12/12   1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken, Östergötlands län
 
Föräldrar:  Petter Larsson   f. 16/7 1788 i Vårdnäs socken     och   Anna Haraldsdotter    f. 5/3 1790 i Vårdnäs socken
 
Bor med föräldrar och syskon i Skillberga frälsegård, Vårdnäs socken, Östergötlands län. Fadern är Arrendator för en gård på 3/8 mantal.
Det står i husf. längden 1840-46 att han flyttar till ” Grannen”. Och han flyttade då till Skillberga Rusthåll , där han blir dräng hos Arrend. Petter Ericsson.
Och där står sedan att han flyttade till en annan ” Granne” 1844. Och han flyttar då tillbaka till sin uppväxtgård, men föräldrar och syskon flyttade därifrån 1843. Så nu är det Arrendatorn Johannes Persson, som har gården.
Här är han dräng till 1845, då han flyttar till Prostgården där i Vårdnäs socken.
Den innehades av Prosten Carl Johan Spaak. Denne prosten dog 1853, men då kom en Komminister Kylander dit. Och Johannes fortsatte att tjäna där till 1855, då han flyttar till St Ramshult i Åtvids socken, samma län.
Där blir han dräng hos Arrend. Anders Gustaf Björlander.
Där i husf. längden 1857-62 står :” Skall gifta sig 1857, med pig. Lovisa Bergqvist i Storkestorp ”.
Och så gjorde han i okt 1857. De flyttade efter giftemålet ihop vid Mormorsgruvan, samma socken, där Johannes nu skrivs som Byggnadsarbetare.
Han dör redan 1862, endast 37 år gammal, av ” Nervfeber och Lunginflammation ”.
 

 
Hustru   :  Lovisa Ulrica Bergqvist   f. 16/7 1832 i Kättilstad socken, Östergötlands län        + 8/5 1911 i Skrammelbo, Åtvids socken
Barn:       Anna Lovisa     f. 20/6 1858 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  
               Carl Johan     f. 12/8 1860 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.        
               Maria Sophia   f. 28/2 1863 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 23/7 1865  i Mormorsgruvan, Åtvids socken