Andersson Anders

f.   24 juni 1779 i Ingebo, Skällvik socken, Östergötlands län
+  17 jan 1832 i Lilla Örsätter, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:   Anders Andersson    och   Anna Andersdotter
Bor med föräldrar i torpet Ingebo under Stegeborg, Skällvik socken, Östergötlands län. Fadern var troligen Torpare här.
Det finns inga husf. längder i Skällvik socken, förrän 1788, och då är familjen borta.
I dödboken står att han varit Gruvarbetare vid Fredriksbergs och Eksjö Hofs gårds, koppar och järngruvor. Dessa låg i Småland, och han var där ca 1806.
Han flyttade från Skällviks socken, till Åtvds socken och Mormorsgruvan i nov. 1811. Han skrivs i inflyttningslängden som Befallningsman. Sedan skrivs han i längderna som Gruvfogde.
I mantalslängden 1817 står det att Anders: ” Afsäger sig nyttjandet af Tobak”. Där står också att han ” nyttjar sidenkläder”.
Han flyttar i okt 1819 till Värna socken, Österg. län, och blir Gruvfogde vid Bersbo gruvor , med ”  bibehållandet af öfverinseendet vid Mormor ”.
Där stannar han till hösten 1825, då han flyttar till Lilla Örsätter i Åtvids socken. Där skrivs han som f.d. Gruvfogde.
Och det står att han ” bor på Nämndemans i Kyrkebys del ”. Denne nämndeman bodde då i Kyrkeby i Värna socken.
Han dör där 1832, och i dödboken står att han var ogift.
Denne Anders Andersson skänkte efter sin död, pengar så att fattiga barn kunde få skolundervisning. Räntan skulle gå till ” fattiga medellösa barns uppfostran inom Åtvids socken”.
Från donationen hämtades belopp till skolbyggnader, skolmaterial och lärarlöner.
Summan enligt bouppteckningen som donerades var 8 126 riksdaler, men växte inom 30 år till över 30 000 riksdaler. Och skolan som byggdes vid Kammarbo med medel från donationen, och med betydande bidrag från Baroniet Adelswärd, där idag ( 2021) församlingsgården ligger, kallades därför Anderssonska skolan.
Den invigdes 1846 och inrymde förutom skolan även fattighus på nedre våningen. Skolhuset stod kvar och användes till 1893, medan fattighuset var kvar i byggnaden till 1869.

 

Anderssonska skolan  ca 1870-80           foto:  Augusta Zetterling