P.

 

Persson                  Jonas                                f.  30/9 1795 i St Örsätter, Åtvids sn  (E)

Persson                  Eric                                    f. 12/1 1824 i Lindesberg (T)
Persson                  Petter Johan               f.  4/5  1829 i   Gammalskeda, Dalhem socken, Kalmar län

 

Pettersson            Anders Petter            f. 22/5 1816 i Brostugan, Åtvids sn (E)

Pettersson            Carl Johan                   f. 22/7 1822 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Pettersson  Forsgren           Johan                             f. 20/8 1795 i Åtvids sn (E)

Pettersson             Per Gustaf                    f. 28/11 1832 i Svinstad sn (E)

Pettersson             Per Gustaf                    f. 30/10 1831 i Tjärstad sn (E)

Pettersson             Petter Reinhold       f. 12/9 1846 i Malmviken, Åtvids sn (E)

Pettersson             Samuel                          f. 18/12 1822 i Göthult, Åtvids sn (E)

 

Pyrrhus   Sjöström               Anders                           f. 10/5 1788 i Värna sn (E)