Persson Jonas

f.   30/9  1795 i St Örsätter, Åtvids socken, Östergötlands län
+    1/10  1865 i Anderstorp, Gärdserum socken, Österg./Kalmar län
Föräldrar:    Moder:  Anna Hansdotter
Skrivs i föd.längden som ” oäkta”. Han har en tvillingbror, Hans. Modern var änka från St Örsätter, Åtvids socken, Östergötlands län.
Modern och sönerna flyttar någon gång mellan 1795 och 1800. Men vart står ej.
Han hittas 1812 i Krogstorp, Åtvids socken. Där är han dräng hos arrend. Olof Jonasson.
År 1815 flyttar han till Stora Ramshult i samma socken. Och här skrivs han som dräng hos arrend. Anders Jönsson.
Där stannar han i ett år, för 1816 flyttade han till Östantorp i samma socken. Här blir han dräng hos Nämndemannen Jonas Jonsson.
År 1818 flyttar han till Slättfall , också i Åtvids socken, och blir dräng hos arrend. Eric Ericsson.
Han gifter sig 1819 med en piga från Storkestorp under Slättfall. Hon flyttar efter vigseln till honom där i Slättfall.
Året efter giftemålet, 1820, flyttar de till Mormorsgruvan i samma socken. Och här blir nu Jonas Gruvarbetare. Kanske beror det på att hustruns far varit gruvarbetare, och att några bröder till henne också är gruvarbetare där. De bor och arbetar sedan där vid Mormorsgruvan.
Hustrun dör 1844 av ” Slag”, stroke, och året efter flyttar Jonas och barnen till Gärdserum socken.
De flyttar då  i oktober 1845 till torpet Landmärket på Bråstorps ägor. Där skrivs han som Torpare.
Med honom och barnen flyttar också kvinnan Anna Greta Persdotter. De gifter sig år 1845, när de kommit till Gärdserum socken.
Han flyttar på våren 1853 till Åsebo i Gärdserum sockenn, tillsammans med hustrun och deras gemensamma son Carl Alfred.
Där i Åsebo skrivs de under ” tillhus”. I husf. längden står ” osäkert hvar de skrifvs”.
I längden 1856-61 skrivs de under Anderstorp på Åsebo ägor. Där står Jonas som Arbetaren.
Hustrun dör 1859. Och det står i längden att Jonas är ” Skattefri -59 ”
I längden 1861-65 står han som ” utfattig”. Sonen flyttar 1864.
År 1865 dör Jonas av ” Hjärnblödning”. I dödboken står att han varit ” Sjuk endast en dag”.

Hustru  1 :   Brita Stina Norrbom        f. 25/1  1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.         +  21/6  1844  i Mormorsgruvan, Åtvids socken

Barn:        Anna Christina   f. 6/1 1820 i Slättfall , Åtvids socken.                       + 6/2 1910 i Adelswärdska ålderdomshemmet, Åtvids socken
                Sven   f. 12/10 1822 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                        +  10/10 1892 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Johanna Gustafva  f. 19/7 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.     + 6/2 1910  i Adelswärdska ålderdomshemmet, Åtvids socken
               Johan Gustaf    f. 22/5 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.      
               Carl Magnus   f. 14/4 1834 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                   + 7/1 1843    i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Brita Maria  f. 13 /5 1837  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                     + 20/4 1846  i Forsaström, Gärdserum socken
 
     
Hustru  2 :    Anna Greta Persdotter   f. 10 okt   1800 i Massebo, Kättilstad socken.      + 1859    i Anderstorp, Åsebo, Gärdserum socken                                                                

Barn:        Carl Alfred   f. 21/9 1848  i Landmärket  , Gärdserum  socken.    + 21/10 1936  i Anderstorp, Åsebo, Gärdserum socken