Jonsson Johan Gustaf


f.  22/5  1830 i Mormorsgruvan, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Jonas Persson   f. 30/9 1795 i Stora Örsätter, Åtvids socken   + 1/10 1865 i Anderstorp, Åsebo, Gärdserum socken, Kalmar län    och   Brita Stina Norrbom  f. 25/1 1800 i Mormorsgruvan, Åtvids socken   + 21/6 1844 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Bor med med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, Åtvids socken, Östergötlands län. Fadern skrivs som Gruvarbetare där.
Modern dör 1844, av stroke, och året efter flyttar större delen av familjen i oktober 1845, till torpet Landmärket på Bråstorps ägo i Gärdserum socken, Kalmar län. Där skrivs fadern som Torpare.
Fadern gifter om sig 1845.
Johan Gustaf flyttar sedan 1851 till Halsebo, Gärdserum socken, och blir dräng hos Arrendator Adam Månsson.
Han flyttar sedan i november 1853 till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Han skrivs i inflyttn. längden som Dräng, men sedan skrivs han som Gruvarbetare.
Han flyttar i november 1858 till Rusthållet Fagerdal i Dalhems socken, Kalmar län. Där blir han dräng på en gård som arrenderas av en Carl Gustaf Carlsson.
Det verkade sedan som arrendatorn som han tjänar åt, byter gård med en annan arrendator, för de byter plats, men Johan Gustaf stannar kvar på gården. Så nu får han 1861 en ny husbonde som heter Svante Gustaf Lundgren. Och denne är också arrend.
Johan Gustaf stannar kvar på gården till 1862, då han flyttar till en ny gård där vid Fagerdal. Och där finns arrendatorn Jöns Nicolaisson, och där blir han då dräng.
Härifrån flyttade han 1863 tillbaka till den gård som Arrenderades av Svante Gustaf Lundgren där vid Fagerdal.
Och han är dräng där till våren 1864, då han flyttar till Nord Amerika.