L.

 

 

Landberg                 Bengt                          

Landgren                 Carl Petter                   f. 1775 i Svinstad sn (E)    

Larsson                      Anders                              f. 1719 i Grebo sn (E)

 Larsson                   Anders Gustaf                  f. 19/7 1844 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Larsson                   Carl Johan                         f. 16/11 1833 i Vårdnäs sn (E)
Larsson Bergström   Eric                                  f.  29/11 1769 i Åtvids socken

Larsson                   Lars Adolf                         f. 12/7 1831 i Målbäck, Grebo sn
Larsson                   Frans Vilhelm                  f. 29/1 1837 i Målbäck, Grebo sn

Larsson                  Johan Alfred                    f. 28/1 1835 i Målbäck, Grebo sn (E)
Larsson                   Carl Johan Victor           f. 8/6 1840 i Åtvids sn (E)

Larsson                   Israel                                    f.  26/5  1802  i Fillingstorp, Svinstad sn (E)
Larsson                   Lars Eric                             f.  3/5 1831 i Vårdnäs sn  (E)

Lejman                   Carl Magnus                     f. 23/1 1824 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lejman                   Gustaf Ferdinand         f. 5/11  1843 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lejman                   Johan August                 f. 29/11  1835 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lejman                   Jonas                                    f. 25/8   1798    i Yxnerum sn (E)

Lejman                   Jonas Fredric                 f. 12/2  1840 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Leman   Luth         Johan                             f.  20/3 1759 i Tyskland

Lilja                          Anders                                  f. 29/7 1801 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lilja                          Gustaf    
Lilja                          Johan Magnus                f.  23/12 1797   i Åtvids sn (E)

Linman                    Peter     

Lindblad                 Isak 

Lindblad Svensson Petter                           f. 26/10 1763 i Lofta socken, Kalmar län
Lindblad                 Samuel

Lindgren                 Harald                                f. 1/10  1775 i Värna sn (E)

Lindholm                Anders Petter              f. 18/7 1802  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lindholm                Gustaf Adolph             f.  7/11  1834 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lindholm                Johan August              f. 3/6 1843 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lindholm                Johannes                       f. 24/1 1803 i Enhult, V Eneby sn (E)

Lindqvist                 Carl                                    f.   1779 i Stockholm
Lindqvist                 Hans                                     
Lindqvist                 Peter

Lindström               Anders Peter
Lindström              Anders Petter              f. 1/9 1818 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lindström               Carl Eric                         f.   12/11 1836 i Åtvids sn (E)
Lindström               Carl Gustaf                   f. 9/10 1803 i Kopparverket , Åtvids sn (E)
Lindström               Olof                                   f. 2/4 1794 i  Åtvids sn (E)
Lindström               Petter Johan               f. 28/7 1827  i Åtvids sn (E)

Ljunggren               Peter

Lundberg                Anders                            f.  20/10  1797  i Åtvids sn
Lundberg                Carl Johan                   f. 10/3 1808 i Grebo sn (E)
Lundberg                Johan                             f. 19/12 1753  i Ed sn  (H)

Lundblad                Peter                           

Lundbom                Eric                                   f. 1729 i Gammalkil sn (E)

Lundgren                Johan Alfred             f. 19/8 1847  i Ukna sn (H)

Lundqvist                Anders Peter             f. 9/10 1807 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
Lundqvist                Hans                              f. ca 1741 i Åtvids socken

Lundqvist                Hemming
Lundqvist                Petter                           f.   1779 i Linköping

Lundstedt              Peter                            

Lustig                    Anders                              f.  20/11   1763 i Vist sn (E)
Lustig                    Peter                              f.  1753 i Vist socken                        
Lustig                    Sven                                   f. 2/10 1818 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Luth  Leman         Johan                             f.  20/3 1759 i Tyskland

Längqvist              Olof

Löfgren                 Håkan                             f.  15/9  1746 i Ukna sn (H)                       

Löfholm  Andersson     Anders                     f.  28/12 1790  i Värna sn (E)
Löfholm                Anders Fredric              f.  4/1  1819 i Åtvids sn (E)


Löfendahl           Johan      

Lövendahl           Anders                          f.  1747 i Värmlands län

Lövendahl          Johan                            f.  29/10 1776 i Forsaström, Gärdserum socken                       
Lövendahl             Nils                               f.  1/1 1762 i Filipstad  (S)