S.

 Samuelsson            Johannes                      f. 24/11 1806 i Nygård, Åtvids sn (E)

Samuelsson            Nils Gustaf                   f. 27/7 1824 i Vårdnäs sn (E)

 

Sandberg               Anders                                f. 6/9 1787 i Åtvids sn (E)

Sandberg               Anders Gustaf              f. 9/6 1836 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Sandberg               Bengt                           

Sandberg               Carl Fredrik                  f. 11/1 1833 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Sandberg               Lars                             

Sandberg               Lars Petter                      f. 5/10 1828 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 

Sandström             Alexander                     f. 8/1 1821 i Sandvik, Vårdnäs sn (E)

Sandström             Carl Johan                    f. 4/3 1837 i Grebo sn (E)

Sandström             Johan

Sandström             Lars Petter                   f. 15/11 1829 i Åtvids sn (E)

Sandström             Olof                                               

Scherlin   Andersson   Sven              f. 17/1 1788 i Skriketorp, Jonsberg socken  ( E)

Scherlund             Anders Magnus           f. 29/11 1829 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Scherlund             Eric

Scherlund             Eric Gustaf                    f. 5/10 1820 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Scherlund             Johan Eric                     f. 12/11 1786 i Ed

 

Sjöberg                 Johan/Johannes            f. 3/12 1766 i Virserum socken, Kalmar län

 

Sjögren                 Petter Johan                  f. 22/4 1832 i Åtvids sn (E)

 

Sjöstedt               Johan/Johannes             f. 3/12 1766 i Virserum socken, Kalmar län

 

                                 

Sjöström   Pyrrhus            Anders                             f. 10/5 1788 i Värna sn (E)

Sjöström /Sjöholm              Nils                                      f. 10/5 1788 i Värna sn (E)

 

 

Skullman                Carl Johan                    f. 29/4 1834 i Vårdnäs sn (E)                   

 

Sköld                    Carl Johan                         f. 23/10 1846 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Sköld                    Marcus                                 f. 28/1 1822 i Ristesten, Vårdnäs sn (E)

 

Slättgren            Johan

Slättqvist             Anders

 

Stenberg             Johan August                  f. 30/5 1825 i Ukna sn (H)

Stenberg              Lars                                 f. 2/4 1756 i Åtvids sn (E)

Strömberg            Lars                               f. 12/4 1786 i Åtvids sn (E)

 

Ström                   Nils Adolph                       f. 23/6 1831 i Vist sn (E)

Ström                   Sven August                    f. 26/1 1829 i Vist sn (E)

 

Strömberg            Anders Petter                f. 5/5 1819 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Strömberg            Lars                               f. 12/4 1786 i Åtvids sn (E)

Strömberg            Lars Adolph                   f. 31/1 1825 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 

Strömgren           Petter                            f.  1762 i Landeryd socken  (E)             

 

Strömstedt          Eric

Strömstedt          Gustaf

 

Stålts                  Carl

 

Sundberg             Carl Alfred                         f.  15/1 1841 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Sundberg             Fredric Wilhelm              f.  10/4 1828 i Värna sn (E)

Sundberg            Johan Gustaf                      f. 11/10 1832 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Sundberg            Per Johan                              f. 5/2 1852 i Skällvik sn (E)

Sundberg            Gabriel

 

Sundqvist           Hans

 

Svartling            Johan                                      f. 24/5 1744 i Hällestad socken  (E)

Sveberg     Nils
Svedberg     Petter

Svedenberg        Anders                                 f. 16/9 1752 i Tryserum socken

Svensson  Breman   Carl               f.  1769 i Lofta socken, Kalmar län

Svensson              Johannes                            f. 29/3 1804 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Svensson  Lindblad  Petter                           f. 26/10 1763 i Lofta socken, Kalmar län

Svensson              Sven Gustaf                       f. 4/3 1828 i Dalhem sn (H)

 

Sällman                 Johan

 

Söderberg            Carl

 

Södergren             Anders                                f. 8/10 1785  i Värna sn (E)

Södergren             Anders                                f. 9/4 1818 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Anders Adolph             f. 3/10 1852 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Anders Gustaf               f. 15/1 1844 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Carl Magnus                   f. 3/12 1814 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Carl Theodor                 f. 4/11 1846 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Gustaf Adolph              f.  19/3 1852 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Jonas                                  f. 26/7 1812 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

Södergren             Jonas                                 f. 2/11 1790 i Åtvids sn (E)

Södergren             Jonas Oscar                    f. 16/3 1847 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)