Jonsson Sköld Carl Johan August


f.   23/10  1846 i Närstad, Åtvids socken, Östergötlands län 
Föräldrar:  Markus Sköld  f. 28/1 1822 i Ristesten, Skillberga, Vårdnäs socken, Östergötlands län   + 11/1 1899 i Mormorsgruvan, Åtvids socken   och   Maria Christina Wärnholm  f. 21/10 1813 vid  Christinebergs gruva, Hjorted socken, Kalmar län   + 14/11 1892 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Bor med föräldrarna vid Närstad, Åtvids socken, Östergötlands län, där fadern skrrivs som dräng.
Familjen flyttar 1849 till Sandviken på Ramshults ägor, samma socken. Fadern skrivs där som Arbetaren. Kanske var han det vid Mormorsgruvan, samma socken. För dit flyttar de senare under 1849.
Men de flyttar tillbaka till Sandviken, antingen ännu senare under 1849, eller också 1850.
År 1850 flyttar de till ” Kullen”. Var den skulle ha varit belägen, är osäkert. Men den låg ialla fall på Närstads ägor.
Ifrån Kullen flyttar de 1853 tillbaka till Mormorsgruvan.
Han gifter sig 1869, och han flyttar då ihop med hustrun i ett nytt boende vid Mormorsgruvan. Han skrivs nu som Gruvarbetare.
Familjen flyttar i april 1873, tillsammans med många andra i trakten, till N Amerika. Detta för att gruvdriften vid Närstads gruvfält, dit Mormorsgruvan hörde, till stor del upphörde med kopparbrytningen då.
I Emigranten Populär kan de hittas. Där står att de reser från Göteborg den 9 maj 1873.  Och att deras destination är Marquette i staten Michigan.

 


 
Hustru :    Mathilda Charlotta Sandström    f. 16 juli  1844  Bostorp, Vist socken  
Barn:        Alma Johanna    f. 5/5 1870 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. 
                Carl Rickard (Reinhold)   f. 19/2 1872  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.