Larsson Anders Gustaf

  *   19 juli 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+    13 juli 1869 i  Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.


Bor med föräldrar och syskon vid  Malmviken i Åtvids socken. Fadern skrivs som Gruvarbetare.

Familjen flyttar 1857  till Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Han dör 1869 i en olyckshändelse.  I dödboken står: ” Ljöt döden i följd af förutnämnda grufras. Låg inkilad i bergraset omkr. 8 timmar , innan han kunde lösgöras. Fördes efter uppkomsten från sitt dödsfängsel , ned till Åtvidabergs sjukhus, der han afled d. 13 de , på aftonen”.

Raset i Mormorsgruvan krävde 3 människoliv. De andra två var bröder, och hette Fogel.

I HFL står: ” Svårt skadad efter ett berg-ras i Mormorsgr. d. 10de, och från hvilket han efter 8 timmar kunde lösgöras. Dog utaf svåra skador den 13de  kl. 11 aftonen på sjukhuset”.