Johansson Lars Johan


f.  28 /11  1812  i Vånbäcken, Tjärstad  socken, Östergötlands län
+  2/12    1897 i Adelswärdska ålderdomsh. , Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Johan Jonsson   f. 27/4 1788 i Kättilstad socken, Östergötlands län   och   Brita Stina Larsdotter  f. 27/4 1791 i Tjärstad socken
Bor med föräldrarna vid Vånbäcken under Bekarp i Tjärstad socken, Östergötlands län. Fadern skrivs där som Torpare.
Familjen flyttar 1814 någonstans i Tjärstad socken, men det står inte vart.
För 1820 flyttar de från Tjärstad socken till Vårdnäs socken, samma län. Tyvärr finns inga flyttlängder för den här tiden i Tjärstad socken.
Men i Vårdnäs flyttar de till torpet Roligheten , på Tutebo utjord. Där skrivs fadern osm Torpare.
I husf. längden står det att Lars Johan ” börjat läsa innantill” i feb 1820.
År 1825 flyttar familjen till torpet Svensbo under Björklida i Vårdnäs socken. Och fadern är Torpare.
Lars Johan flyttar på våren 1828 till Åtvids socken, samma län. Han flyttar då till Storkestorp under Slättfall, och där blir han dräng hos Torparen Jeremias Gustafsson.
Men redan senare samma år, 1828, flyttar han till Slättfall, och där tjänar han som dräng hos Arrend. Jonas Israelsson.
Lars Johan tjänar där till 1833 , då han flyttar till Närstad,i samma socken, och blir dräng hos Arrend. Eric Rappin.
Därifrån flyttade han 1836, och då till en annan gård där i Närstad. Där är han dräng hos Arrend. Johan Olofsson.
Han tjänar där till 1837, då han flyttar till Åtvidsnäs, Åtvids socken. Där skrivs han som Rättare hos Kontraktsprosten Dandenelle.
Han gifter sig 1838, med en piga från Närstad. Troligen träffade han henne när han var dräng där.
De flyttar efter giftemålet ihop i Glasgård under Närstad. De bor där, men Lars Johan arbetar i Malmviksgruvan som Gruvarbetare.
År 1841 flyttar de till själva Malmviken. Där skrivs han som Gruvarbetare.
I längden 1857-62 står att de ” Bo o skrifvas vid Mormor ”.
Och sedan står det att familjen flyttar 1857 till Mormorsgruvan. Där skrivs han också som Gruvarbetare.
Hustrun dog 1878 av stroke.
I församl. längden 1886-91 står han som f.d. Gruvarb.
Hösten 1896 flyttar han till Adelswärdska Fattighuset i Åtvidaberg.
Där dör han i dec 1897.

Hustru :    Anna Sophia Wallin     f.  28/5 1811 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.     +  22/12 1878 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  

 

Barn:    Emma Christina   f. 19/12 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids socken.           +8/5 1898 i Bersbo, Värna socken, Österg. län
            Carl Johan Victor  f. 8/6 1840 i Glasgård , Åtvids socken.                   + 4/12 1868  i Mormorsgruvan, Åtvids socken
            Anders Gustaf     f. 19/7 1844 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                + 13/7 1869 i Mormorsgruvan, Åtvids socken