Björkman Larsson Lars Adolf

* 12 juli 1831 i Målbäck , Grebo sn (E)
+ 21 aug 1925 i Bersbo, Värna sn (E)

Yrke: Dräng i Grebo och Värna socken, Gissebo, Bakom.
Byggarbetare vid Mormorsgruvan. Gruvarbetare vid Bersbo gruva.

Bor med föräldrar och syskon vid Målbäck i Grebo socken (E), där fadern skrivs som Statdräng och Rättare.

Lars Adolf flyttar 1849 till Klockaregården i Grebo socken, och 1850 till Norrby storgård i samma socken. Han var dräng på dessa ställen. År 1851 blir han dräng i Kungsviks nergård i Värna sn. Och 1852 flyttar han till Gissebo i Åtvids socken, där han också blir dräng.

Han gifter sig 1854, och de flyttar efter giftemålet till Bakom på Slättfalls ägor. Här skrivs han ockå som dräng. Torpet innehas av en bror till Lars Adolf.

Han flyttar med familjen, 1857 till Mormorsgruvan, där han skrivs som Byggarbetare.

De bor och arbetar där ända till 1873, då gruvan läggs ner. De flyttar då till Bersbo i Värna socken, och här skrivs han som Gruvarbetare.

Barnen börjar flytta ut, och 1895 bor bara han och hustrun kvar från familjen. Han skrivs sedan som Gruvrättare. Han dör vid Bersbo 1925.

Familj:

Hustru : Mathilda Sofia Andersdotter f. 17 april 1833 i Kristineberg, Vårdnäs sn. (E)
+ 13 juni 1927 i Bersbo, Värna sn (E)

barn:

Gustaf Adolf   f. 17/2 1854 i Slättfall, Åtvids sn.    +  20/6 1854 Slättfall, Åtvids sn

Johan Albin f.30/10 1855 i Bakom, Åtvids socken. (E)

Emilie Constantia f. 30/12 1858 i Mormorsgruvan, Åtvids socken. (E)

Augusta Mathilda f. 21/2 1872 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)