Nilsson Anders Petter

*     28 mars  1821  i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+     21 dec  1897 i  Bersbo, Värna sn (E)

 Yrke: Dräng i St Ramshult, Gissebo, Adelsnäs, Kvistrum.     Gruv- och byggarbetare vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon  vid  Mormorsgruvan. Fadern  skrivs där som Stalldräng, men senare  som Gruvarbetare.

Familjen flyttar 1835 till Råstorp under Närstad. Där skrivs fadern  som Torpare.

Där bor familjen till 1843, då föräldrarna och några av syskonen flyttar till Gissebo. Men Anders Petter flyttade då istället till St Ramshult. Där blir han dräng.

Men där stannar han bara ett år, för 1844 flyttade han till   Gissebo. Men inte till föräldrarna , utan han  blir dräng hos Skattebonden Petter Ericsson.

År 1845 flyttade Anders Petter till Adelsnäs, och skrivs där som  ” Ko-drängen” på gården.

Där stannar han till 1847, då han flyttar till La Ramshult.  Dit hade då föräldrar och syskon flyttat, och fadern är där Arrendator för 1/8 hemman.

Anders stannar ett år, för 1848 flyttade an till Kvistrum säteri  i Gärdserum socken.  Det
ägdes av kammarherren Eric Seth Adelswärd.

Han flyttade 1850 tillbaka till föräldrarna i La Ramshult.

Familjen flyttade senare under 1850 till St Ramshult, och här skrivs fadern också som Arrendator, men nu till 1/2 hemman.

I HFL 1851-57 står att Anders Petter är Arbetare , och att han arbetar med byggnader.
Där i längden står också : ” Lyses till äktenskap  1857 i april ”.

Men dessförinnan hade systern Gustafva gift sig 1855, och hon och maken hade då tagit
över arrendet på gården,  av fadern.

Anders Petter och hustrun flyttar sedan 1858 till Mormorsgruvan , där han står som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1869.

Han gifter som sig 1871.

Familjen flyttar hösten 1873 till Värna socken, och då till Bersbo. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid.

Han skrivs där som Gruvarbetare. Där bor och arbetar de sedan.

Han dör 1897.  Begravd av P. Th. Gothingius.

 

 

Familj:

Hustru 1 :    Christina Maria Isacsdotter   f. 1 aug  1803  Vårdnäs sn (E)
+  10 okt 1869  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

barn:        Anders Reinhold     f. 29/11 1857 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Johanna Christina  f. 17/10 1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 2/7 1908 

               Emma  Charlotta   f. 11/12 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Carl Johan Alfred   f. 2/6 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Augusta Mathilda    f. 22/2 1867 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

   

Hustru 2 :    Helena Christina Jonsdotter   f. 20 feb 18193  Idhult, Oppeby  sn (E)
+  19 sept  1901  i Adelsw. ålderdomsh. , Åtvids socken.  (E)