Jonasson Nils


f.
 20/7  1796 i Tjärstad by, Tjärstad socken, Östergötlands län
+   2/3 1872 i Stora Ramshult, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Jonas Svensson   f. 14/6 1767 i Åtvids socken   och    Ingrid Nilsdotter    f. 27/11 1768 i Tjärstad socken
Skrivs i födelseboken med föräldrarna från Tjärstad by i Tjärstad socken, Östergötlands län. Fadern skrivs där som Bonde.
De hittas i husf. längden från 1800, där fadern skrivs som Arrendator vid Kyrkoutjorden, Tjärstad socken.
Familjen flyttar till Räfstad i samma socken. Osäkert vilket år, men före 1802. I Räfstad skrivs fadern också som Arrendator.
Familjen flyttar 1802 till en av gårdarna vid Stora Ramshult i Åtvids socken, samma län. Där blir fadern arrendator.
År 1815 flyttar Nils till Storkestorp under Slättfall i samma socken. Där blir han dräng hos Torparen Jeremias Gustafsson.
Samma år, 1815, kommer också piga Lisa Andersdotter dit från Vist socken, samma län. Dessa två kommer senare att gifta sig.
Vid Storkestorp stannar Nils till 1817, då han flyttar hem till föräldrar och syskon vid St Ramshult. Troligen arbetar han åt fadern där vid gården.
Han gifter sig 1819 med Lisa, som nu var piga i Tomasbo, samma socken. Hon flyttar till honom där vid St Ramshult efter vigseln.
Men de stannar bara en liten tid , för senare under 1819 flyttar de till Mormorsgruvan i samma socken.  Han står då där som Stalldräng.
I nästa längd 1826-31, skrivs han som Gruvarbetare.
I husf. längden 1831-36 står att han är : ” Wanför, enl. attest”.
Familjen flyttar 1835 till Råstorp under Närstad, samma socken. Där skrivs han nu som Torpare.
Där stannar de till 1843, då de flyttade till Getskinnsbo ( Gissebo ) , i samma socken. Här skrivs han först som ” Skattebonde”, men sedan är det struket, och istället står det ” Arbetare”.
Barnen har nu flyttat iväg, och det är bara dottern Gustafva som bor kvar.
Familjen flyttar 1846 till Tomasbo/ Lilla Ramshult i samma socken. Där skrivs Nils som Arrendator på gården som ägdes av f.d. Nämndemannen P.G. Eriksson i Västerby, samma socken.
Några av de utflyttade barnen flyttar nu hem till dom.
Men 1850 flyttar ägaren P.G Eriksson till sin gård, och då får Nils med familj flytta. Och det gör de då till St Ramshult.
Och där arrenderar de en av gårdarna. Osäkert om det var gården som fadern tidigare arrenderat.
Där brukar han gården till 1855, då dottern Gustafva gifter sig, och hon med make tar över gården.
Nils och hustrun Lisa skrivs nu under ” tillhus” där vid gården.
Om hustrun står det: ” Blind, det ena ögat bortvärkdt ”. Hon dör 1869 av ” Blodstörtning ”.
Nils dör där i St Ramshult 1872 av ” Lunginflammation ”.

 
Hustru :    Lisa Andersdotter   f. 23/8  1791 i Värna socken, Österg. län      + 9/7 1869 i St Ramshult, Åtvids socken
Barn:        Cajsa Lisa  f. 27/9 1819 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.        + 12/11 1819 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Anders Petter   f. 28/3 1821 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 21/12 1897  i Bersbo, Värna socken 
               Nils Johan  f. 23/9 1824 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.      
               Gustafva   f. 17/11 1828 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 10/9 1891   i Kungsbäck, Kungsvik, Värna socken
               Johanna    f. 31/3  1832 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.       + 13/12 1844 i Gissebo, Åtvids socken