Kjellman Jonsson Samuel


f.     6/1   1786 i Krogstorp, Åtvids   socken, Östergötlands län
+     11/11   1863 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Föräldrar:  Jonas Jaensson   och   Stina Samuelsdotter
Finns med föräldrar i födelseboken, där det står att de bor i Krogstorp, Åtvids socken, Östergötlands län. Står inget om vilket yrke fadern hade.
Det finns inga husf. längder förrän 1790 i Åtvids socken, och då finns de inte skrivna i Krogstorp.
Han hittas sedan år 1815 vid Opphems kvarn i Tjärstad socken, Österg. län. Där är han troligen dräng, men han skrivs också som ”extra Roteringskarlen för Bersebo”. Och Bersebo säteri låg bara några kilometer från Opphems kvarn.
( Förstärkningskarl el. Roteringskarl = År 1810 beslutade riksdagen att man skulle kunna uttaga ytterligare 50.000 man bland vapenföra män mellan 20 och 45 år vid hotande fientligt anfall, ett s.k. förstärkningsmanskap. Dessa skulle varje kommun anskaffa genom värvning eller lottning.)
Han skrivs här också med efternamnet Norr, vilket han inte använder härefter.
Där vid Opphems kvarn tjänade också pigan Maria Nilsdotter, och med henne gifter sig Samuel år 1815.
De flyttar efter vigseln till Bäckfall under Räckskog i Kättilstad socken, samma län. Där skrivs han som Torpare, men också fortf. som roteringskarl för Bersebo. Och nu bara efternamnet Jonsson.
Familjen flyttar redan 1816 till St Örsätter i Åtvids socken. Här skrivs han som Dagarbetare. De flyttar sedan 1817 till Högmo på Åtvidstorps ägor, samma socken. Och här skrivs han som Torpare.
Här skrivs han också med efternamnet Kjellman.
Men de stannar bara ett år, för 1818 flyttade de till Sjöbacka , på samma ägor. Här skrivs han som Arbetare.
Året 1821 var det dags för flytt igen, och nu till N Botorp, samma socken. Och här skrivs han också som Arbetare.
Där stannar de till 1824 , då de flyttar till ”Närstads ägor” , Åtvids socken, riktigt vart är osäkert. Också här skrivs han som Arbetare.
Därifrån flyttar de 1825 till Mormorsgruvan, samma socken. Och där skrivs han som Gruvarbetare vid gruvan.
Hustrun dör 1857 i ” Magplågor ”.
I längden 1857-62 står: ” Varit landtvärnist el. Wargering ”. Samma som roteringskarl.
Han dör 1863 i ” Lungsot ”, och där skrivs han som f. Gruvarbetaren.
 

 
Hustru :    Maria Nilsdotter      f. 18/9 1791 i Korsudden, Räckskog, Kättilstad socken, Österg. län   +  26/12  1857 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Barn:        Christina Maria  f. 17/9 1816 i Kättilstad  socken.                    + 30/3 1892 i Grebo socken, Österg. län
               Jonas Petter  f. 6/9 1818 i Högmo u Åtvidstorp , Åtvids socken.                + 13/2 1820 i Sjöbacka, Åtvidstorp, Åtvids socken
                Catharina Elisabeth   f. 19/5 1820 i Sjöbacka , Åtvids socken.              + 9/11 1823 i Norra Botorp, Åtvids socken
               Anna Brita   f. 18/7 1823 i  Åtvids socken.                                              +  7/12 1895   i Grässveden, Falla, Åtvids socken
               Catharina Elisabeth  f. 6/2 1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.        + 31/1 1826  i Mormorsgruvan , Åtvids socken
               Greta Lisa   f. 4/9 1826 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.                  + 7/4 1867 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Frans August  f. 11/3 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.              + 14/11 1841 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
               Gustafva Sophia  f. 7/11 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.             + 7/9 1837 i Mormorsgruvan, Åtvids socken