Jonsson Erik Gustaf

f.  15/9  1816 i Skramlebo, Åtvids  socken, Östergötlands län
+   12/3   1867  i Närstad, Åtvids socken
Föräldrar:  Jonas Gröndal   f. 17/3 1782 i Åtvids socken    och   Maria Jönsdotter  f. 31/1  1779 i Åtvids socken
Bor med föräldrar och syskon vid Skrammelbo under Krokstorp, i Åtvids socken, Östergötlands län. Fadern skrivs där som Torpare.
År 1849 flyttar han till torpet Snatran, under Bestorp i Åtvids socken. Där skrivs han som Dräng hos torparen Anders Andersson.
Han stannar där till 1851, då han flyttar tillbaka till Skramlebo. Där skrivs han som dräng under föräldrarna.
I husf. längden 1851-57 står: ” Skall gifta sig med pig. Chr. Cath. Persdr. vid Mormor.”
Och det gör han 1853. Han skrivs i vigsellängden 1853, som dräng i Skramlebo.
Han flyttar då till till Mormorsgruvan, samma socken. Där flyttar han ihop med hustrun. Hon var Gruvarbetardotter därifrån. Eric Gustaf står här nu som Gruvarbetare.
Han och hustrun flyttar 1860 till en gård i Närstad, som brukas av Mormorsgruvan. Där skrivs han som Dräng.
Han dör där 1867 av en ” oangifven sjukdom ”.

 
Hustru :    Christina Catharina Fogel Pettersson  f. 21/12  1811  Mormorsgruvan, Åtvids socken   +  15/3  1892 i Närstad, Åtvids socken