Johansson Nils

f.   8/6  1818 i Törnevik, Tjärstad socken, Östergötlands län
+   5/6  1868 i Malmviken, Åtvids socken, Östergötlands län
 
Föräldrar:  Johan Jonsson  f. 29/3 1771 i Tjärstad socken    och   Stina Nilsdotter  f. 23/9 1781 i Tjärstad socken   +  1/5 1821 i Ytängen, Törnevik, Tjärstad socken
Bor med föräldrar och syskon i torpet Västerås under Törnevik i Tjärstad socken, Östergötlands län. Fadern skrivs där som Torpare.
Familjen flyttar i dec 1819 till Ytängen i samma socken. Där skrivs fadern också som Torpare. Modern dör där våren 1821, men fadern gifter om sig redan i december samma år.
År 1829 flyttar de till ” tillhuset” Ytan på Törnviks mönsterskrivar-boställe, samma socken. Där skrivs fadern som ” utfattig, ofärdig”.
Nils flyttar ca 1833 till just Törnviks Mönsterskrivar-boställe, där han blir dräng hos Mönsterskrivaren Jon Stylin.
(Mönsterskrivare var en civilmilitär tjänsteman med underofficers rang med uppgift att sköta
rullföring och kassatjänst. Ursprungligen fanns en mönsterskrivare för varje fänika och
kompani. Senare fanns en för flera kompanier. Mönsterskrivaretjänsterna indrogs 1875.)
I husf. längden 1831-36 står om Nils : ” Erhöll förmaning till förbättring i sin Christendoms-kunskap, vid förh. 1833.”
Hösten 1835 flyttade han till Sundsmåla i Vårdnäs socken, Österg. län. Där blir han dräng hos Arrend. Lars Henricsson.
Här stannar Nils till 1840, då han flyttar till Brokinds gård, samma socken. Och den ägs då av Kammarherren, Greven och Majoren Henric Georg Falkenberg.
Året 1847 flyttar Nils till Klinkendal, som var ett torp under Brokind. Och det torpet brukades av Torparen Anders Pettersson, och här blir Nils dräng.
Men bara ett år, för 1848 flyttade han till St Ramshult i Åtvids socken, samma län. Och här blir han dräng hos Arrend. Anders Gustaf Björlander.
Nils flyttade sen 1851, till Närstad, samma socken, och blir dräng hos Arrend. Eric Rappin.
År 1853 flyttar han från Närstad till Mormorsgruvan, också Åtvids socken. Han skrivs här som Gruvarbetare.
Gifter sig 1855.
De flyttar i slutet av 1850-talet till Malmviksgruvan samma socken, och han står där som Gruvarbetare.
Han dör 1868, och i husf. längden står: ” dog i följd af ett fall i Haggruvan ”. Haggruvan låg vid Mormorsgruvan, så det verkar som att han arbetade där.
Men han finns inte med i dödboken.
 

 
Hustru : Carin Germundsdotter  f. 5/1 1830 i S Fjälla, Vårdnäs socken, Österg. län    +  20/9 1923 i Ljusfors pappbr., Kullerstad socken, Österg. län
Barn:        Johan Albin   f. 13/8 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.   
                Gustaf Adolph  f. 3/3 1859 i Malmviken , Åtvids socken.                              +  29/4 1918  i Grängesberg, Västmanlands län
               Ernst Leonhard  f. 17/1 1862  i Malmviken  , Åtvids socken.                           + 3/12 1950  i Ålderdomshemmet, Mjölby, Österg. län
               Ferdinand Germanus   f. 17/1 1862 i Malmviken , Åtvids socken.               + 29/8 1938  i Ljusfors, Kullerstad socken
               Victor Emil   f. 14/11 1864  i Malmviken , Åtvids socken.  
              Carl August  f. 27/4 1867  i Malmviken , Åtvids socken.                              + 12/4 1869  i Malmviken, Åtvids socken