Johansson Anders

f.  16/4   1805 i Nybäck, Grebo socken, Östergötlands län
+  20/12 1857 i Malmviken ,  Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:   Johannes Carlsson   f. f. 1774     och     Anna Greta Andersdotter   f. 1770
Bor med föräldrar och syskon i Nybäck under Orräng i Grebo socken, Östergötlands län. Fadern skrivs som Torpare där.
I husf. längden 1803-14 är de kryssade, och efter det är inte Nybäck med längre. Vart familjen tog vägen är osäkert.
Kanske de fick problem, för i samma längd hittar man Anders hos arrend. Petter Göransson med familj i Lundby, samma socken. Här skrivs Anders som ” fosterson”.
En ny arrendator kommer till gården, troligen en dotter till arrendatorn, och hennes man tar över.
De skrivs då under ” tillhus”. Men denne Petter Göransson och hustrun dör 1819-20.
Anders bor kvar vid gården till 1821, då han flyttar till Dalshult, Grebo socken. Där skrivs han som Dräng.
År 1822 flyttade han till Månestad skattegård i Vårdsberg socken, samma län. Där blir han dräng hos Hem. äg. Sven Andersson.
Men redan samma år, 1822, flyttar han till Sinnerstad i Svinstad socken, ( Bankekind ) samma län. Och här är han dräng hos arrend. Carl Gustaf Andersson.
Här stannade han i ett år, så 1823 flyttar han till torpet Sågen under Viggebyholm i Grebo socken. Där blir han dräng hos torparen Anders Andersson.
Han tjänar ett år här, för 1824 flyttar han till Kungsvik i Värna socken, Österg. län. Han blir dräng hos arrend. Sven Håkansson.
Här ändrar de helt plötsligt födelseåret till 1804, vilket inte stämmer.
År 1825 flyttade han till Lövvik i Värna socken, Österg. län. Och han blir dräng hos arrend. Peter Larsson.
Han flyttar sedan 1826 till Ed i Åtvids socken, samma län, där det felaktigt står att han kommer från Grebo socken.
Där i Ed, är han i alla fall dräng hos Arrendator Arvid Simonsson.
År 1827 , står det att han flyttar han till Fillinge i Svinstad (Bankekinds) socken. Men han kan inte hittas där.
Han återfinns sedan 1831, då han kommer från Svinstads (Bankebergs) socken, till Närstad i Åtvids socken. Där skrivs han som dräng hos 1/3 Arrend. Eric Ericsson.
År 1834 flyttar han till Hedingstorp i Grebo socken, vilket bara låg ca 4 km från Närstad. Där blir han dräng hos 1/6 Arrend. Jonas Carlsson.
Han flyttar 1835 till Åtvidabergs lantbruk i Åtvids socken. Han skrivs där som Arbetare.
Anders gifter sig med en gruvarbetardotter från Mormorsgruvan, samma socken i nov samma år.
De bor och arbetar där vid lantbruket till 1836, då de flyttar till Mormorsgruvan. Där står han nu som Gruvarbetare.
Hustrun dör 1840 av ” Nervfeber ”.
Han skrivs sedan som änkling. Och det står senare att han ” Bo o skrifvas i Malmvik ”.
Och där i Malmviken, Åtvids socken, finns han i slutet av 1850, tillsammans med en dotter. Han skrivs även här som Gruvarbetare.
Han dör 1857 av Rödsot.
Annan benämning av Rödsot: bacillär dysenteri, shigella
Shigellainfektion var under 1700- och 1800-talen en mycket vanlig och allvarlig sjukdom i
Sverige. I tredje världen är shigellainfektioner fortfarande en allvarlig sjukdom och orsakar
många dödsfall, framför allt hos barn. I Sverige rapporteras nu omkring 400–500 fall per år,
varav närmare 90% har smittats utomlands, framför allt i mer fjärran länder.
 

 
Hustru :   Stina Greta Wallin     f. 7/2  1809 i   Mormorsgruvan, Åtvids socken        +  11/2 1840 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
Barn:        Emma Christina  f. 27/4 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.          + 11/5 1885  i Bersbo, Värna socken
                Johanna Charlotta  f. 2/5 1839 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.