Jaensson Johan Fredrik


f.  4/5  1821 i Örshult, Dalhem socken, Kalmar län
Föräldrar:  Jan Lorentz Jansson  f. 29/9 1788 i Dalhem socken   och    Anna Lotta Öndal   f. 29/11 1798 i Åtvids socken, Östergötlands län  + 25/11 1831 i Carlsberg, Lilla Örsätter, Åtvids socken
Bor med föräldrar och syskon vid Örshult i Dalhems socken, Kalmar län. Fadern skrivs där som Arrendator för 17/432 hemman.
Familjen flyttar våren 1830 till torpet Hylta under Herrsäter, i Värna socken, Östergötlands län. Där skrivs fadern som Torpare.
Senare under dt året så flyttar familjen igen, och nu till Carlsberg i Åtvids socken, samma län. Det står att det är ett nybygge under La Örsätter. Fadern skrivs här först som Arbetare, men sedan står han som Torpare.
Modern dör 1831. Och sedan flyttar de flesta i familjen åt olika håll, 1832.
Johan Fredric flyttar då till torpet Ekdalen på Önhults ägor, Åtvids socken. Där skrivs han som ”  Tjenstegossen” hos Torparen Anders Nilsson Dalman.
Han stannade bara ett år, för 1833 flyttar han till Tolemåla i Kättilstad socken, Östergötlands län. Där skrivs han som dräng hos Arrendatorn Johannes Olofsson.
Här stannade han i två år, så 1835 flyttar han till Fjärsbo, samma socken. Där skrivs han som gossen, hos 5/16 Bonden Johan Simonsson.
Johan Fredric stannade där till hösten 1836, då han flyttade till Rosendal på Målbäcks ägor i Grebo socken, samma län. Där skrivs han som Dräng hos Torparen Johan Larsson.
Där i husf. längden 1832-39 står : ” Adm. till H.N. d. 25/6 37 ”, han konfirmerades då. Året 1837 flyttar han tillbaka till Åtvids socken. Och då till Karstorp, där han tjänar som dräng hos Arrend. Carl Andersson.
Här stannar han till 1839, då han flyttar till St Ramshult, samma socken, och blir dräng hos Arr. Anders Gustaf Björlander. Om han skrivs på fel sida i längden, eller om han är en liten tid hos arrendatorn är osäkert. För han flyttas samma år till arrend. Anders Jonsson i en annan gård där vid St Ramshult.
År 1843 flyttar han till Närstad, Åtvids socken, och blir dräng hos Arrend. Eric Rappin. Men han flyttar 1845 tillbaka till St Ramshult och till arrend. A.G. Björlander, där han var tidigare.
Möjligen träffade han piga Anna Catharina Wärnholm när de båda tjänade vid Närstad. Och 1845 flyttade även piga till gården vid St Ramshult, där Johan Fredric tjänade. Frän början var hon Gruvarbetardotter från Mormorsgruvan.
De gifter sig 1846.
Skrivs i vigsellängden från 1846 som dräng i St Ramshult. Men i husf. längden skrivs han som Arbetare. Där står också: ” Vistas vid Öfverum i Lofta och varit ur soknen i 2ne år. anm 1848.
Och 1848 skrivs de officielt över till Ukna socken, Kalmar län. Och de flyttar då till Snötomta, där Johan Fredric skrivs som Dräng.
De flyttar i november 1853 till Mormorsgruvan i Åtvids socken. I flyttlängden skrivs han som Arbetare. Men där i Mormorsgruvan skrivs han som Gruvarbetare.
Familjen flyttar i juni 1856, tillsammans med en hel del folk från trakten, till N Amerika.

 
Hustru : Anna Catharina Wärnholm    f. 6/3  1820 i Mormorsgruvan Åtvids socken
Barn: Carl Johan    f. 9/10 1846 i St Ramshult , Åtvids socken.   
        Johan Oscar   f. 29/6 1849 i Ukna socken.
       Carl August   f. 1/2 1852 i Snötomta, Ukna socken.
       Adolph Ferdinand   f. 12/3 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.