Hultman Johansson Carl Johan August


f.  30/10  1836 i Österby, Åtvids socken, Östergötlands län
Föräldrar:  Johan Magnus Hultman   f. 1/8 1803 i Dalhem socken, Kalmar län        och       Gustava Maria  Nilsdotter  f. 13/1 1814 i Åtvids socken
Bor med föräldrar och syskon vid Österby (Östra Bjässerum), Åtvids socken, Östergötlands län, där fadern skrivs som Arrend. Fadern skrivs senare som Arbetare på samma gård.
Carl Johan August flyttade 1852 till Rusthållet Önhult, Gärdserum socken, Kalmar län, där han skrivs som ” tjenste-gossen” hos Arrendator Lars Johansson.
Men 1853 flyttar Carl Johan hem till föräldrarna vid Österby. Senare samma år flyttade han till en annan gård där vid Österby. Den gården arrend. av Jaen Petter Jacobsson.
Här stannar Carl Johan som dräng till 1856, då han flyttar till ännu en gård där vid Österby. Och denna gård arrenderades av Johan Petter Nilsson.
Han flyttade ånyo till en annan gård där vid Österby, och denna gård, som kallades Sörgården, arrenderades av Anders Magnus Nilsson.
Och här var han dräng till 1859, då han flyttar till Bekarp, som var ett torp på Österby ägor. Här skrivs han som dräng hos Torparen Carl Magnus Nilsson.
Där stannar han till 1860, då färden gick till Österby norrgård. Och här tjänar han som dräng hos Arrend. Petter Andersson. Men även här stannar han bara ett år, så 1861 flyttar han till Närstad i samma socken.
Han blir här dräng hos Arrend. Anders Johansson. Han stannar också här bara ett år, så 1862 flyttade han till torpet Nackeberg på Österbys ägor.
Där tjänar han som dräng hos Torparen Sven Magnus Nilsson. Där i husf. längden 1862-68 står: ” Lärer ha lägrat pig. Joh. Charl. Andersdotter hos Grip vid Mormor ”.
År 1863 flyttar han till Kärrstorp på Göthults ägor, Åtvids socken, och blir dräng hos Torparen Jonas Petersson. Samma sak om pigan vid Mormorsgruvan står också här.
Han flyttar 1865 till Malmviken, samma socken. Detta i och med att gifte sig med en Gruvarbetaränka som bor där. Han skrivs i vigselboken som Dräng.
Carl Johan August skrivs sedan som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.
Där i längden 1862-68 står att han tidigare hette Hultman i efternamn.
Familjen flyttar hösten 1873 till Bersbo i Värna socken. Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare med familjer, från Mormorsgruvan och Malmviken, vid samma tid. Detta för att kopparbrytningen till stor del upphörde vid Närstads gruvfält då.
Vid Bersbo gruvor skrivs Carl Johan som Gruvarbetare. Det står i längden 1871-75, att familjen ” afflyttar d. 14/3 1876.”
Och de flyttade då, tillsammans med flera gruvarb. , till Borkhults bruk i Yxnerum socken, Östergötlands län. Där skrivs han som Daglönare.
På våren 1884 flyttar familjen till N Amerika.

 
Hustru : Maria Catharina Ros       f. 13/5  1832 i Broddebo, Gärdserum socken, Österg. /Kalmar län
Barn: Emma Charlotta       f. 12/11 1866 i Malmviksgruvan ,Åtvids socken.