Björkman Jonsson Per (Petter)


f.  4/5 1770 i Norra Björkberget, Ljusnarsberg socken, Örebro län
+  20/1 1838 i Österbergs och Adolfsbergs gruva, Tunaberg socken, Södermanlands län
Föräldrar:  Johan Olsson   f. 14/9 1733     och    Margareta Johansdotter   f. 11/2 1739
Bor med föräldrar och syskon vid Norra Björkberget , Ljusnarsberg socken, Örebro län. Fadern skrivs som ” Bergsman”.
( En bergsman var sedan medeltiden någon som drev bergsbruk för att producera metall, t.ex. tackjärn i en masugn eller koppar i en kopparhytta. Bergsmännen sysslade med andra ord både med brytning och förädling av malm. Detta reglerades av bergsprivilegiet. Bergmännen arbetade ofta i hyttlag/ kooperativ. Vid sidan om bergsbruket kunde bergsmännen även bedriva jordbruk )
Det verkar som att familjen flyttar 1781. Vart står inte.
Han hittas i vigsellängden från 1795, och då står det att han är ” Bergsmanssonen” från Björkberg, Ljusnarsberg socken. Och hustrun skrivs som ” Jungfru” från Heden i samma socken.
I husf. längden 1805-13 står om Per: ” Borta, man vet icke”. Det står också ” 1801 ”. Möjligen flyttar han iväg då.
Där står också att hustrun ” får låna hus hvar natt”, och ” går och tigger ”.
Han hittas sedan i husf. längden 1812-16 vid Båtsbergs gruva, Godegårds socken, Östergötlands län. Han skrivs där som Gruvarbetare. Och han har alla tre barnen med sig dit.
Det går inte att se när han kom dit.
Senare skrivs Per som Gruvfogde där vid gruvan.
I längden 1816-27 finns inte barnen skrivna hos honom. Osäkert vart de tagit vägen.
Han flyttar sedan 1817 till Vena gruva i Hammar socken, Örebro län. Här skrivs han också som Gruvfogde, och där finns dottern Maja Lisa med.
År 1820 flyttade han och dottern till Gladhammar gruva i Gladhammar socken, Kalmar län. Och där skrivs han som Gruvfogde.
Där finns också sonen Peter Erik som skrivs som Gruvarbetare. Han kom också 1820 från Hammar socken.
Men redan 1821 flyttar Per, och även sonen Peter Erik, till Helgerums gruva i Ukna socken, Kalmar län. Även här skrivs Per som Gruvfogde, medan sonen skrivs som Gruvarbetare.
Om Per står det i längden 1826-30: ” Annoterad för 1/4 Fuld”. Troligen menas det att han bor vid en gård vid Fuld i samma socken, och han skrivs även där i husf. längden. Men han verkar inte äga den.
Men hösten 1827 flyttar han till Mormorsgruvan i Åtvids socken, Östergötlands län. Han skrivs i flyttlängden som Gruvfogde.
Troligen kom han för att sonen Peter Eric dött. Sonen var Gruvfogde vid Mormorsgruvan, så troligen tog fadern över en tid.
I husf. längden 1826-31 står att han varit gift med Christina Maria Elg. Och där står att han: ” Bortflyttat utan Besked 1829 ”.
Och han finns i flyttlängden från 1829, då han i november flyttar. Men vart står ej.
Troligen flyttar han då till Hammar socken, Örebro län. Där skrivs han vid Alsnäs, står det i längderna. Men i husf. längden kan han inte hittas där.
Han gifter sig med en piga från Alsnäs, och henne kan man hitta där. Det står i vigsellängden att hustrun dött 1832 i Ljusnarsbergs socken.
Nya hustrun hade fått ” oäkta ” barn tidigare, men det var troligen Pers. Men han hade troligen inte kunnat gifta sig med pigan, för att han tidigare varit gift. Men när hustrun dött , kunde han gifta om sig.
De flyttar efter vigseln till Österbergs och Adolfsbergs gruva i Tunaberg socken, Södermanlands län. Också här skrivs Per som Gruvfogde.
Där i husf. längden 1833-38 har prästen skrivit: ” protest mot hans skrifning”. Osäkert vad som menas.
Per dör där 1838 av en stroke, ” Slag”.

 
Hustru : Christina Maria Elg    f.  20/1 1778 i Högfors, Ljusnarsberg socken  +  12/7 1832 i Norra Björkeberg, Ljusnarsberg socken
Barn:  Anna Stina   f. 13/11 1796 i Heden, Ljusnarsberg socken     + 14/3 1863 i Mormorsgruvan, Åtvids socken
          Maria Lisa     f. 9/2 1797 i Ljusnarsberg socken
          Anna Stina    f. 23/4 1798 i Ljusnarsberg socken
          Peter Eric      f. 12/12 1801 i Heden, Ljusnarsberg socken.            + 16/9 1827 i Mormorsgruvan, Åtvids socken