Värling Paul

Yrke:  Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

 

I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru   vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.  Där står  att de är ” utgamla”.

I  mantalslängden från 1794 skrivs han som Arbetaren. Här står att han är ” döf”.

Skrivs också  i mantalslängden 1795 med hustrun  under ” Mormor och HagGrufvan”.  Han skrivs som Gruvarbetare.   Även i denna längden står att han var ” döf ”.

Familj:

Hustru :