Lustig Peter

 Yrke: Gruvarbetare vid  Närstads gruvfält.

 

 I mantalslängderna  från  1784 och 1785 skrivs han med hustru och barn  under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs där som  Gruvarbetare.   Under står en ” styfsonen Anders”.

Finns även i mantalslängden för 1786-90  vid Malmviken. Står som Gruvarbetare.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1791. Där står: ” Man ofärdig och h. utgammal”.

Skrivs i mantalslängden från 1793-95, som Gruvarb.  under ” Mormor och Haggrufvorne”.  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Han skrivs som ” utgammal”.

Både han och hustrun skrivs som ” ofärdiga”.

Familj:

Hustru  :