Lustig Anders

*     20  nov 1763  i Vist socken. (E)
+     21 jan 1827  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Malmviks- och Mormorsgruvan.


Han kommer till Åtvids socken 1783, och då från Wist socken.

Finns  i mantalslängden för 1786-87 vid Malmviken. Står som Gruvarbetare, och är ogift.

Gifter sig 1788, står det i längden, men det stämmer trol. inte. Han gifter sig 1791. Men i mantalslängden från 1789 skrivs han under Malmviksgruvan , med hustru. Kanske dör hon, och han gifter om sig 1791.

Skrivs    i mantalslängden 1790-91  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru .  Där står också att han är ” ofärdig”.

Skrivs med hustru och barn,  i mantalslängden från 1793 under ” Mormor och Haggrufvorne”  .  Troligen ett gemensamt namn för alla gruvor vid Närstad-fältet.  Det står i längden att han är ” ofärdig”.

I dottern Anna Stinas födelselängd 1793,  står att han är ” Grufarb. vid Malmviken” , och
samma står i Annas föd. bok 1796.

I mantalslängden från 1795   är han  skriven under ” Mormor och HagGrufvan”. Där står att både han och hustrun är ” ofärdiga”.

Hustrun föder 1796 ett barn, som sedan dör. Drygt 10 dagar senare dör hustrun, i sviterna efter födseln.

Anders gifter om sig 1797.  Och i vigsellängden står han som Änkling och Gruvarbetare.

I  mantalslängden 1798 skrivs han som Gruvarbetare under Mormorsgruvan. Där står det att han är ” ofärdig”.

I mantalslängden från 1800-08,  skrivs han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.
Bor där med hustrun.  Där i längden står att han är ” ofärdig”.

I mant.längden från 1809 står han inte längre som Gruvarb. Utan där står före hans namn ”ofärdiga”.  Och i längden från 1811 skrivs han inte heller som Gruvarb.

Finns i HFL 1811-16, tillsammans med hustru och barn , i Mormorsgruvan. Han  skrivs nu som Gruvarbetare. Där i längden står både han och hustrun som ” Fattighjon”.

Men i mant.längden från 1812 står inget om ofärdiga. Där står att han är 48 år gammal.
Och de bor med två barn där.

Det skrivs i mant.längden 1818 att de har underhåll av Adelswärdska Fattigcassan.  De som bor där är han, hustrun och en underårig dotter.

I mantalslängden från 1820 står att han ” hafva underhåll af Adelwärdska Fattigkassan”.
Det är då i boendet  två vuxna och en underårig son, och en underårig dotter.

Familjen finns kvar där , enl. HFL 1816-21.  Han skrivs även i denna längd som ” Fattighjon”.  Och samma står i HFL 1821-26.

Han, med hustru och sonen Sven,  finns kvar i Mormorsgruvan i HFL 1826-31. Också  här står att han och hustrun är ” Fattighjon” , men han står ändå som Gruvarb.

Han dör 1827.

Familj:

Hustru 1 :    Brita Grillsdotter       f.  ca 1762
+  11 dec 1796 i Malmviken. , Åtvids sn (E)

barn:        Anna Stina   f. 12/1 1793 i Malmviken  , Åtvids socken. (E)  +  17/1 1793

Anna     f. 29/11 1796  i Malmviken , Åtvids socken. (E)    + 29/11 1796


Hustru 2 :       Maria Jonsdotter          f. 18 sept 1777 i Kättilstad socken  (E)
+ 11 mars  1849  i Mormorsgruvan. , Åtvids sn (E)

barn:        Anders          f. 11/7 1798 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    + 27/7 1798

                 Helena Cathrina   f. 6/11 1800 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  + 10/6 1885

               Lars            f. 10/10 1803 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   + 30/5 1804

               Anna Stina   f. 7/5 1805 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)      + 21/2 1857

               Märta          f. 3/8 1808  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    + 21/12 1808

               Jonas           f. 12/11 1809  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    +  3/4 1810

               Sven             f 2/10 1818 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)