Lundstedt Peter

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

 

Skrivs i mantalslängden från 1787, tillsammans med hustrun vid Malmviksgruvan. Där står han skriven som Gruvarbetare.

Finns även i mantalslängden för 1789 vid Malmviken.

Familj:

Hustru :