Lundqvist Anders Peter

*     9 okt 1807 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+     27 okt  1875 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Dräng i Bersbo, Karstorp, Falla.  Gruvdräng och Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Han föds 1807 vid Mormorsgruvan, samma år som fadern dör.  Modern gifter om sig 1810.

Flyttar med modern och styvfadern och syskon , i april 1812 till Hjorted socken.  Det finns ingen inflyttn.längd  där , för detta år.

Kom 1819, med modern och hennes man,  från Ringarum socken till Mormorsgruvan i Åtvids socken.  Styvfadern står där som Gruvarbetare.

 I längden 1821-26,  står han som ” Styfson ”.

Anders Peter flyttar 1821 till Bersbo i Värna socken.  Där skrivs han under Gruvarbetaren Nils Sjöholm. Han kanske bara  bodde där, för han skrivs som ” gossen”.

Han flyttar hösten 1825, tillbaka till Åtvids  socken, men skrivs då i flyttlängden som Dräng.

Han flyttade då till Karstorp.

År 1828 flyttar han till Falla, där han tjänar som dräng .  Där stannar han till 1830 , då han flyttar till Mormorsgruvan.

Han gifter sig sedan 1831 , och han står då som Gruvdräng. Men det ändras sedan till Gruvarbetare.

I HFL 1846-51 står bara han och hustrun där vid Mormorsgruvan, för alla deras barn hade dött nästan direkt efter födseln.

Hustrun dör i febr. 1875.  Och han själv dör samma år, men  i oktober.

Han dog vådeligen innebränd. I HFL 1868-75 står: ” Innebränd under natten i sin stuga, som uppbrann ”.

Familj:

Hustru :    Anna Stina Lundqvist   f. 19 feb 1816 vid Kopparverket i Åtvid, Åtvids socken. (E)
+  24 feb 1875  i Mormorsgruvan , Åtvids sn (E)

barn:        Petrus    f. 2/7 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   + 2/7 1835

               Anna  Sophia  f. 5/1 1837 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   + 20/1 1837

               Anna Stina   f. 11/10 1838 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    + 11/10 1838

               Andreas   f. 26/6 1840 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 27/6 1840