Lundberg Carl Johan

*     10  mars  1808 i Grebo socken. (E)

 Yrke: Dräng i Ändtorp och  Nyhägn  . Gruvarbetare och Stalldräng vid Mormorsgruvan.

 

Det finns ingen Johan Carl i Grebo socken, som är född 1808. Och inte åren däromkring heller. Så var och när  han var född, är osäkert.   Men han står skriven i HFL med de födelsedata som nu är inskrivet.

Han kom 1834 från Linköping till Ändtorp under Närstad i Åtvids socken. Där blir han dräng.

Där stannar han bara ett år, för 1835 flyttar han till Nyhägn u. Bestorp i Åtvids sn. Där är
han också  dräng.

Året 1836 flyttar han till Mormorsgruvan. Och där skrivs han som Gruvarbetare.

I HFL 1836-41 står han som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan. Sedan är titeln struken och istället står det Stalldräng. Där i längden står också att han skulle vara ” Försvarslös” *.

Han flyttar 1838 till Kopparverket i Åtvidaberg. Där skrivs han som Byggmästardräng, hos Byggmästare Hans Andersson.

Carl Johan flyttar 1840 till Vist socken, står det i HFL. Men han kan inte hittas i inflyttn. längden för det året i Vist sn.

* I Nordisk Familjebok står om Försvarslös: ” Lösdrifvare är i Svenska Lagens mening den, som saknar laga försvar, d.v.s. en sådan lefvnadsställning, som ej anses påkalla särskilda försigtighetsmått gent emot befarade rättskränkningar. En sådan person kännetecknas i allmänhet genom sysslolöshet, medellöshet och ett kringstrykande lefvnadssätt, förenat med yrkestiggeri, och benämnes enligt den utländska rätten vanligen Vagabond. ”