Lundberg Anders

*     20  okt  1797 i   Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 


Finns i HFL 1811-16, under Mormorsgruvan. Bor där tillsammans med föräldrar och syskon , och fadern skrivs där som Gruvarbetare.

Fadern dör 1813. Anders skrivs i mant.längden 1814, med modern och en syster,  under Mormorsgruvan, som  ” Drängen”. Där står att han är 16 år.

Finns kvar i Mormorsgruvan med modern och systern, enl. mant. längden 1816. Där står något om sjuka i veneriskt. Men vem , eller om alla är det, är osäkert. Där står att han  är 18 år.

De finns kvar enl. mant. längden 1817 – 19. De skrivs under Gruvarb. Anders Sandberg med familj. Kanske bodde de hos dom.

I mant.längden från 1818 står att Anders betalar  mantalsskatt.

Modern dör 1820.  Och i HFL 1816-21, står Anders som Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han flyttar i okt 1821, tillsammans med Gruvarbetaren Johan Eric Kjellander och dennes familj, till Gladhammar.