Ljunggren Peter

Yrke:  Dagarbetare och Gruvarbetare vid Närstad gruvfält.

 

I  mantalslängden från 1793 skrivs han med  hustru och barn vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.  Han och hustrun står som ” utgamla” i längden.

I  mantalslängden från 1794 skrivs han åter med  hustru och barn vid ” Mormor och
Haggrufvan”.   I längden står de som ” utgamla”.

Skrivs också  i mantalslängden 1795 med familjen  under ” Mormor och HagGrufvan”.  Han
skrivs som Gruvarbetare.

Finns inte sedan med mer i längderna.

 

Familj:

Hustru :

barn:        Ingrid