Lindström Petter Johan

*     28  juli  1827  i Åtvids sn (E)
+     29 maj 1875 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Närstad. Fadern skrivs som Arbetare och Snickardräng.

I HFL 1846-51 ” utfått lysn.bevis till ägtenskap i Sätra, Hägerstad 1851 28/5 ”. Men sedan står det ” icke utflyttad”. Men hustrun kom till honom istället. De flyttar ihop, 1851, i La Ramshult.

Här står Petter Johan skriven som Skräddaren. Och här står i HFL : ” Boende och skrifvas på Nämndm. Per Gust. Ericssons del , får egen debetsedel. ”

De flyttar 1853 till Mormorsgruvan. Här skrivs han som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står : ” Skrifvas vid Malmvik ”.

Och i HFL 1857-62 skrivs de under Malmviksgruvan, och han står som Gruvarbetare där.

Familjen flyttar i aug 1873 till Bersbo i Värna socken. 

Och dit flyttar en hel mängd Gruvarbetare från Malmviken, vid samma tid. Detta för att gruvdriften vid Närstads gruvfält upphör.

Vid Bersbo skrivs han som också som Gruvarbetare.

Barnen börjar flytta ut vartefter. Och år 1885 flyttade sista barnet ut, så då bor bara han och hustrun kvar från familjen.

Petter Johan dör 1900. I döboken står: ” Begrafven af Dokt. P.J. Svärd ”.

Familj:

Hustru :    Inga Lena Samuelsdotter  f. 13 juni 1822 i Vårdnäs socken. (E) + 26/11 1910

barn:        Carl Gustaf   f. 31/3 1852 i  Åtvids socken. (E) +  19/1 1898

               Johan Ferdinand  f. 25/11 1854 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E) + 10/3 1932

               Axel Emil   f. 17/11 1857 i Malmviken , Åtvids socken. (E)