Lindqvist Peter

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

 

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.

Familj:

Hustru :

barn: