Lindqvist Hans

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

 

Han skrivs i mantalslängden från 1784 som Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.  Han bor där
med hustrun, och möjligen barn.

Familj:

Hustru :