Lindholm Johan August

*   3  juni  1843 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+   12 aug   1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvdräng vid  Mormorsgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare. I längden 1851-57 står att de skrivs vid Malmviken.

Och i HFL 1857-62 skrivs familjen under Malmviken, och  fadern Anders Petter skrivs även här som Gruvarbetare.

De flyttar 1859 tillbaka till Mormorsgruvan.  Och där skrivs fadern också  som Gruvarbetare.

Johan August dör 1862, och i dödboken står: ” Olyckshändelse, fick hufvudet krossadt af pumparna
som uppdraga vattnet ur grufvan. Lefvde omkr. 12 timmar derefter. ”