Lindblad Samuel

Yrke: Gruvarbetare vid Närstad gruvfält.

 

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn.