Lindblad Isak

Yrke:   Gruvarbetare vid Närstads gruvfält.

I  mantalslängden från 1793-95 skrivs han med  hustru   vid ” Mormor och Haggrufvorne”.   Alla
vid Närstad-fältet skrivs under detta ortnamn. Han står som Gruvarbetare.

Familj:

Hustru :