Leman Luth Johan

Yrke: Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

 

Finns i mantalslängden från 1787 , med hustru och barn, under Malmviksgruvan. Han står där som Gruvarbetare.  Här står också ett efternamn till; Luth.

Finns också under Malmviken i mantalslängden från 1789.

Skrivs    i mantalslängden 1790  under ” Malmviksgrufva”.  Han skrivs som Gruvarbetare.
Han skrivs med hustru och barn, men deras namn står ej.

Familj:

Hustru :    

barn: