Lejman Månsson Gustaf Ferdinand

*     5  nov  1843 i Mormorsgruvan , Åtvids socken (E)

 Yrke: Gruvdräng  vid Mormorsgruvan.


Bor med föräldrar och syskon vid i Mormorsgruvan, där fadern skrivs som Gruvarbetare.

Modern dör 1855, och fadern gifter om sig 1857.

Gustaf Ferdinand flyttar i april 1864 till N Amerika.  Tillsammans med en massa annat folk från
Mormorsgruvan/Malmviken.  De flesta arbetade vid gruvorna.

Han skrivs i utflyttn. längden som Gruvdräng.