Larsson Lars Eric

*     3 maj  1831 i Vårdnäs  sn (E)
+  22/2 1917 i Adelswärdka ålderdomsh. i Åtvidaberg

 Yrke:     Dräng i Pinnerum i Vist sn. , i Tråstorp och i Sätra. Gruvarbetare vid  Mormorsgruvan och Bersbo.


Bor med föräldrar och syskon vid Dänskebo i Vårdnäs socken. Fadern skrivs som Brukare, (Arrendator).

Året 1837 flyttar familjen till Sätra norrgård, i samma socken. Troligen flyttar de till faderns föräldrar, och deras gård. Men en bror till fadern arrenderar gården. Fadern skrivs här som ” Gifte drängen”.

De stannar bara ett år, för 1838 flyttade de till torpet Kullsätter under Sätra norrgård. Möjligen låg den på farfaderns mark.

Vid Kullsätter skrivs fadern som Torpare.

Lars Eric flyttade 1848 till torpet Pinnerum under Hållingstorp i Vist socken. Där blir han dräng hos Torparen Anders Peter Gustafsson.

Där stannar han till 1850, då han flyttar tillbaka till Vårdnäs socken. Och då till Tråstorps frälsegård, och blir dräng hos Arrend. Jacob Jonsson.

Han tjänar där som dräng till 1852, då han flyttar till ” grannen”. Och den gården kallas också för Tråstorps frälsegård, och arrenderas av en Olof Carlsson.

På den gården finns pigan Sara Lena Ericsdotter, och hon kommer senare att bli Lars Erics hustru.

Men innan dess så står det att Lars Eric, 1853, återigen flyttar till ”grannen”. Och grannen den här gången är vid Tråstorps Skattegård, och han hette Jacob Gustaf Krän, och var 1/16 Hemmansägare.

Där var han dräng till 1854, då han flyttade till Sätra mellangård. Och här blir han dräng hos 1/2 Hemmansägaren Lars Theodor Spjut.

Där stannar han till 1856, då han gifter sig. Hustrun flyttar till honom där vid Sätra, och då från Tråstorp.

Men i november 1856 , flyttar Lars Eric, med hustru och barn, till Mormorsgruvan i Åtvids socken. I inflyttn. längden skrivs han som Gifte drängen.

Han skrivs i Mormorsgruvan som Gruvarbetare.

I HFL 1857-62 står: ” Sjuklig, begagnat Söderköping 1860.”

Familjen flyttar hösten 1873 till Bersbo i Värna socken. Detta för att större delen av kopparbrytningen, vid Närstads gruvfält, upphörde vid denna tid.

Han skrivs också här som Gruvarbetare. De bor och arbetar sedan vid Bersbo gruvor. Familjen växer, samtidigt som barn flyttar ut, och en del av barnen dör.

Några av barnen flyttar till N Amerika.

År 1894 bor bara Lars Eric, hustrun och yngsta sonen kvar, av familjen.

Hustrun, som varit sjuklig i många år, dör 1903.

I mars 1915 flyttar Lars Eric till Adelswärdska fattighuset/Ålderdomshemmet, i Åtvids socken.

Där bodde han i ca 2 år, innan han, på vårvintern 1817 , dör.

 

Familj:

Hustru :    Sara Lena Ericsdotter   f. 7 okt 1834 i Tjärstad  socken. (E)  + 21/9 1903 

barn:        Lars Eric   f. 5/7 1856 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

               Emma Christina    f. 10/7 1858 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   

               Albertina Vilhelmina  f. 24/1  1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)     

               Carl Victor   f. 29/12 1862 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Johan Albin   f. 14/5 1865 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   

               Anders  Gustaf  f. 30/4  1868 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 11/8 1868

              Göran Emil    f. 30/4  1868 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               Edla Sophia   f. 15/7 1871 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    

               Johanna Mathilda   f. 11/4 1874 i Bersbo, Värna sn. (E)   +15/4 1874

               Gustaf Adolf   f. 11/4 1874 i Bersbo, Värna sn. (E)  + 14/4 1874

               Anders Fredric   f. 11/4 1874 i Bersbo, Värna sn. (E)  +  15/4 1874

               August Theodor   f. 24/11 1875 i Bersbo, Värna sn. (E)  +  31/1 1834