Landberg Bengt

Yrke: Gruvfogde vid Malmviksgruvan

 

Efternamnet skrivs först som Sandberg, men sedan som Landberg.

Skrivs i mantalslängden 1784 och 1785 under ” Wid Malmviks Grufva”.  Han skrivs som Gruvfogde.
Han skrivs med hustru och barn.

Finns även i mantalslängden för 1786 vid Malmviken. Han skrivs även här  som fogde.
Samma sak står i mantalslängden för 1787 och 1788.

Familj:

Hustru :

barn: