Kjellström Johan Gustaf

*     1  maj  1838 i  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+     31 jan  1871 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke: Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon vid Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare.

Han gifter sig 1860 och hustrun flyttar till honom där i Mormorsgruvan. Han skrivs nu som
Gruvarbetare.

Han dör 1871.  Och i HFL står: ” Nedstörtar  i grufvan på 60 fots djup och dog i följd deraf”.

Familj:

Hustru :    Inga Charlotta Wikbom   f. 2 nov 1838  i Bersbo, Värna socken. (E) + 29/1 1905

barn:        Alma Johanna   f. 23/11 1861 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

                  Carl Gustaf  f. 31/7 1864 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)   

                  Elin Charlotta   f. 29/12 1866 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  

                 August Hjalmar  f. 31/7 1870 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)