Kjellström Johan Fredrik

*     3 juni 1817 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.E)
+      5 dec  1871 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

 

Fadern drunknar en vecka innan hans föds.  Han bor med modern i Mormorsgruvan. Fadern hade varit Gruvarbetare där.

Modern och han bor kvar där i Mormorsgruvan enligt HFL 1821-26 och i 1826-31.

Han gifter sig 1837 med en Gruvarbetardotter från Mormorsgruvan, och de flyttar då ihop där.

Han skrivs som Gruvarbetare.

Hustrun dör 1868.  Och han dör 1871.

 

Familj:

Hustru :    Johanna Maria Strömberg  f. 29 jan 1816 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)
+  12 jan  1868 i Mormorsgruvan , Åtvids sn (E)

barn:        Johan Gustaf   f. 1/5 1838  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)    + 31/1 1871

                Sara Charlotta  f. 17/10 1840  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)        + 29/6 1855
Emma Christina  f. 26/6 1843  i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)  

               Johanna Amalia   f. 18/3 1846 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               August Alfred   f. 5/8 1849i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    

               Adolph Fredric   f. 26/9 1852 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

Gustafva Mathilda  f. 18/9 1855 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Anders Victor    f. 27/11 1859 i Mormorsgruvan , Åtvids socken. (E)