Kjellman Jonsson Samuel

*     6 jan 1786 i Åtvids   sn (E)
+     11 nov 1863 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Torpare i Kättilstad sn. Dagarbetare vid St Örsätter. Torpare u. Åtvidstorp. Arbetare vid N Botorp och Närstad.  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Kommer 1815 från Opphems kvarn till Bäckfall under Räckskog i Kättilstad socken.  Där skrivs han som Torpare.

Han skrivs i dottern Stina Majas föd.längd med efternamnet Jonsson.

Han flyttar  1816,  med hustru och barn från Kättilstad socken, till Stora Örsätter i Åtvids.
Här skrivs han som Dagarbetaren.  De skrivs under ”St Örsätters ägor”. Här skrivs han  med efternamnet Kjellman.

År 1817 flyttar familjen till Högmo på Åtvidstorps ägor. Här skrivs han som Torpare.

De stannar bara till 1818, då de flyttar till Sjöbacka, också det på Åtvidstorps ägor. Här står
han först som Torpare, men sedan är det struket , och istället står det ” Arbetare”.

Familjen flyttar 1821 till N Botorp. Där skrivs han som Arbetare. De flyttar sedan vidare , 1824, och då till Närstad ägor.  Det står inte preciserat var. Han skrivs också här som Arbetare.

De flyttar sedan igen 1825, och nu till Mormorsgruvan.  Han blir där Gruvarbetare.

Hustrun dör 1857.

I HFL 1857-62 står: ” Varit landtvärnist el. Wargering ”.

Han dör 1863, och där skrivs han som f. Gruvarbetaren.

 

Familj:

Hustru :    Maria Nilsdotter      f. 1791 i Korsudden, Kättilstad sn (E)
+  26 dec  1857 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Christina Maria  f. 17/9 1816 i Kättilstad  socken.  (E)       + 30/3 1892

               Jonas Petter  f. 6/9 1818 i Högmo u Åtvidstorp , Åtvids socken.  (E)     + 13/2 1820

                Catharina Elisabeth   f. 19/5 1820 i Sjöbacka , Åtvids socken.  (E)     + 9/11 1823

               Anna Brita   f. 18/7 1823 i  Åtvids socken.  (E)  +  7/12 1895   

               Catharina Elisabeth  f. 6/2 1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 31/1 1826

               Greta Lisa   f. 4/9 1826 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 7/4 1867

               Frans August  f. 11/3 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 14/11 1841

               Gustafva Sophia  f. 7/11 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 7/9 1837