Kjellander Nyström Samuel Petter

*     24 dec 1801 i Åtvidaberg , Åtvids sn (E)
+     27 dec 1863 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Gruvdräng och  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Skrivs  med föräldrar och syskon vid Kopparverket i Åtvidaberg.  Fadern står där som Bruksarbetare.

Familjen flyttar 1812 till Mormorsgruvan, där fadern nu skrivs som Gruvarbetare.

I mantalslängden från 1817 skrivs han med eget namn vid föräldrarna. Detta för att han troligen började arbeta. Och då skulle man betala skatt, så därför var han uppförd med eget namn.  Det står i längden att han var 15 år.

Han flyttar senare under 1818 till torpet Bakom u. Slättfall.  Där skrivs han som dräng.

Ca 1818 flyttar han till Ändtorp och blir dräng.

Där stannar han till 1820, då han flyttar till Talltorpet på Adelsnäs ägor. Här blir han dräng hos Torparen Anders Carlsson. Denne torpare gifte sig 1821 med en syster till Samuel Petter.

Samuel Petter flyttar 1823 till Närstad och blir dräng.  Han stannar där till 1825 då han flyttar till Tryserum socken. Inga inflyttn.böcker finns där för detta år.

Han kommer 1828 tillbaka till Mormorsgruvan  från Tryserum socken. Där i Mormorsgr.  skrivs han nu som ” Gruf Dräng”.

Han gifter sig med en Gruvarbetaredotter från Mormorsgruvan, och skrivs då själv  som Gruvdräng där.

Han skrivs sedan som Gruvarbetare.

I HFL 1836-41 står om Samuel Petter, att han är ” ofärdig, enl. attest.  Samma står i HFL 1841-46.

Han dör 1863.


Familj:

Hustru :    Anna Christina Scherlund       f. 7 feb 1814  Åtvids sn (E)
+  18 dec 1885 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Petter Reinhold   f. 18/8 1833 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)

               Johan Wilhelm   f. 12/81836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 29/8 1836

               Carl Gustaf   f. 12/8 1836 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 23/8 1836

               Johan Gustaf   f. 22/9 1838 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Adolf Ferdinand   f. 8/12 1842 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)    + 25/9 1850

               Carl Victor   f. 2/6 1846 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  

               August Oscar  f. 9/1 1852 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)