Kjellander Nystedt Anders Magnus

*     2 feb 1800 i Åtvidaberg, Åtvids sn (E)
+     15 jan 1831 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Tomasbo, Hemmingstorp, Karstorp.  Färgardräng i Åtvidaberg. Gruvarbetare vid
Mormorsgruvan  .


Bor med föräldrar och syskon vid Kopparverket i Åtvidaberg. Fadern skrivs där som Bruksarbetare.

Familjen flyttar 1812 till Mormorsgruvan, där fadern blir Gruvarbetare.

Han skrivs i mant. längden 1816 med eget namn vid föräldrarna. Detta troligen för att han
börjat arbeta, och skulle betala skatt.

Flyttar 1817 till Tomasbo.  Där blir han dräng hos Bergsnämndemannen och ägaren av 1/8 Tomasbo, Arvid Salomonsson.

Därifrån flyttar han 1820 till Hemmingstorp, där han skrivs som dräng.  Han flyttar nästan direkt till Lilla Ramshult, troligen står det 1820 i längden, svårt att tyda. Men  i Lilla Ramshult/Tomasbo står han 1821 som dräng hos Bergsnämndemannen Salomon Persson.  Som också äger 1/4 av Lilla Ramshult.

År 1823 flyttar han till Karstorp, och blir där dräng.  Där i HFL 1821-26 står : ” Kallar sig nu Nystedt”.

Han flyttar sedan 1825 till ” Fabriken”.  Med det menas Klädesfabriken som låg i Åtvidaberg.
Där skrivs han som ” Färgaredrängen”.

I HFL 1821-26 står sedan: ” Flyttar till Mormor 1826″ . Han  står som Gruvarbetare.

Han gifter sig 1826 och skrivs i vigsellängden från Värna socken som Gruvdräng från Mormorsgruvan.

Men han dör redan 1831 i ” frossa”.

 

Familj:

Hustru :    Johanna Persdotter Wärnberg  f. 23 juli 1804  Bersbo, Värna sn (E)
+  12 dec 1879 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

barn:        Samuel  Petter   f. 1/4 1828 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)  + 24/3 1895

               Christina Sophia  f. 16/4 1830 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 10/5 1831