Kindstedt Anders Magnus

*      4 sept  1834 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)
+     12 feb  1853 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvdräng vid Mormorsgruvan.

Bor med föräldrar och syskon i Mormorsgruvan, där fadern är Gruvarbetare.

Dog 1853, skrevs då som Gruvdräng där i Mormorsgruvan.