Kindberg Petter

*     7 sept 1800 i Bersbo, Värna sn (E)
+     11 juli 1878 i Adelswärdska ålderd.h. , Åtvids sn (E)

 Yrke:  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan och Malmviksgruvan.

 

Bor med föräldrar och syskon vid Bersbo där fadern är Gruvarbetare.

Petter  flyttar i nov. 1819 till Mormorsgruvan i Åtvids. I inflyttningslängden skrivs han som Gruvarbetare.

I HFL 1821-26 skrivs han först som Gruvdräng vid Mormorsgruvan, men sedan är det struket , och i stället står han som Gruvarbetare.

Han gifter sig 1823, med en Gruvarbetareänka.

I HFL 1826-31 står : ” vid Lazarettet vid Linköping. Ofärdig”.  När han var där står ej.

I HFl 1831-36 står:  ” Ofärdig. Har blott en hand. Har fattigdel.”

I HFL 1836-41 står samma men också att han har ” understöd af A.F.C.”, betyder Adelswärdska Fattig Cassan.

Samma som ovan står i HFL 1841-46.  Och i HFL 1846-51 står samma om att han blott har en hand.

I HFL 1862-68 står att han ” har blott en arm ” !!!

Han flyttar1863,  med hustru och några av barnen till Malmviksgruvan, där han skrivs som Gruvarbetare.

Han flyttar 1876 till Adelswärdska Fattighuset. Där dör han 1878.

Familj:

Hustru :    Anna Brita Catharina Ramstedt  f. 11 sept 1796  Bersbo, Värna sn (E)
+  1 aug 1868 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:        Karl Johan   f. 16/9 1823 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 28/12 1850

               Sven Eric  f. 16/5 1825 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     

               Elisabeth Maria   f. 27/5 1827 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)      + 24/4 1910

               Anna Christina   f. 30/6 1829 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)          + 28/11 1835      

              Catharina Sophia Charlotta  f. 2/8 1835 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)   + 23/12 1837

               Johanna    f. 10/11 1836  i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)     + 11/5 1925

               Brita Catharina   f. 7/11  1838 i Mormorsgruvan , Åtvids socken.  (E)