Jonsson Johan Gustaf

*     22 maj  1830 i Mormorsgruvan, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Halsebo, Fagerdal (H).  Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Finns i HFL 1826-31 , skriven under Mormorsgruvan, tillsammans med föräldrar och syskon.
Fadern skrivs som Gruvarbetare där.

Modern  dör 1844, och året efter flyttar större delen  av familjen,  i oktober 1845, till torpet
Landmärket på Bråstorps ägor i Gärdserum socken.  Där skrivs fadern  som Torpare.

Johan Gustaf flyttar sedan ca 1851 till Halsebo. Där blir han dräng .

Han flyttade i  november 1853  till Mormorsgruvan i Åtvids socken. Han skrivs i inflyttn. längden som Dräng, men sedan skrivs han som Gruvarbetare.

I HFL 1851-57 står : ” fått arbetsbevis d. 6/5 1856 ”.

Han flyttar i november 1858 till Fagerdal i  Dalhems socken.  Där skrivs han som dräng i Fagerdals Rusthåll.   Därifrån flyttar han sedan till granngården och blir dräng där.

Det verkade sedan som arrendatorn som han tjänar åt, byter gård med en annan
arrendator, för de byter plats.  men Johan Gustaf stannar kvar på gården.  Så nu får han
1861 en ny husbonde som heter Svante Gustaf Lundgren.  Och denne är också arrend.

Johan Gustaf flyttade 1863 tillbaka till den gård som Arrenderades av  Svante Gustaf
Lundgren där vid Fagerdal.  Och han är dräng där till våren 1864, då han flyttar till Nord
Amerika.