Jonsson Erik Gustaf

*     15 sept  1816 i Skramlebo, Åtvids  sn (E)
+     12 mars  1867  i Närstad, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Snatran, Skramlebo, Närstad. Gruvarbetare vid Mormorsgruvan.

Han bor med föräldrar och syskon i Skramlebo under Krogstorp. Där var fadern Torpare.

Fadern dör 1848.

Eric Gustaf bor hemma i Skramlebo till 1849, då han flyttar till Snatran på  Bestorps ägor i Åtvids socken. Där blir han Dräng.

Han flyttar sedan hem till Skramlebo igen, 1851.  Torpet hade efter faderns död övertagits av brodern Anders Jonsson.  Hos brodern skrivs han som Dräng.

Där i HFL 1851-57 står: ” Skall gifta sig med pig. Chr. Cath. Persd. vid Mormor”.

Han gifter sig  år 1853, då han är 37 år gammal. Han skrivs i  vigsellängden 1853, som dräng i Skramlebo.  Och han gifter sig med en gruvarbetardotter från Mormorsgruvan, som är 42 år.

Han flyttar efter vigseln  från Skramlebo på Krogstorps ägor, till Mormorsgruvan. Där flyttar
han ihop med hustrun.  Eric Gustaf  står här  nu som Gruvarbetare.

Han och hustrun flyttar 1860 till en gård i Närstad, som ”brukas under Mormorsgruvan”. Där skrivs han som Gifte Arbetaren.

I HFL 1862-68 står att han är ” Mantalsfri, enl. attest ”.

Han dör där i Närstad  1867.

Familj:

Hustru :    Christina Catharina Fogel Pettersson  f. 21 dec 1811  Mormorsgr., Åtvids sn (E)
+  15 mars 1892 i Närstad, Åtvids sn (E)