Johansson Sven

    *     23 juni 1802 i Närstad , Åtvids sn (E)
+     9 mars 1887 i Malmviken, Åtvids sn (E)

 Yrke: Dräng i Tomasbo. Arbetare vid St Ramshult. Gruvarbetare vid Malmviksgruvan.

Bor med föräldrar och syskon vid Närstad. Fadern skrivs som ” Bonde” där.  I nästa Husförhörslängd skrivs fadern som Brukare, vilket är arrendator.

Sven flyttar 1818 till Tomasbo/Lilla Ramshult, och skrivs som , först ” Tjenstegossen” och sedan som Dräng, hos Bergsnämndemannen Salomon Persson.

Därifrån flyttar han i okt  1821 till Hedvigs församling i  Norrköping. Han finns i inflyttningslängden där, men det står inte vart han flyttar.

Han kommer tillbaka 1825 från Norrköping, till föräldrar och syskon i Närstad.

Han gifter sig 1832, och i vigsellängden står: ” Brudgummen Dräng i Närstad, och vistats der nästan ständigt , i synnerhet de 6 sista åren”.

De bosätter sig efter giftemålet i St Ramshult, där hustrun varit piga.  Sven skrivs där som ” Arbetaren”.

Hustrun dör 1838. Sven bor kvar med barnen. De flyttar sedan ut vartefter, men något kom tillbaka.

Han gifter om sig 1848, med en änka från L Ramshult. Hon flyttar med sina barn till honom där i St Ramshult.  Han skrivs fortfarande som Arbetaren.

De flyttar ca 1856 till Malmviken, där han blir Gruvarbetare.

I  HFL 1851-57 står de under Mormorsgruvan, men där står: ” Bo och skrifvas vid Malmviken”.  Han skrivs sedan som Gruvarbetare vid Malmviken.

Och i HFL 1876-81 skrivs han fortfarande som Gruvarbetare vid Malmviken, men Malmviksgruvan är nu
” ödelagd”.

Han och hustrun bor där , och i längden står att de är mantalsfria.

Han dör 1887.  Han skrivs i dödboken som f.d. Gruvarb.  Begravdes av komminister G Gustafsson.

Familj:

Hustru 1 :    Lovisa Bergström      f. 24 feb 1807  Ljung sn (E)
+  16 juni 1838 i St Ramshult, Åtvids sn (E)

barn:        Johan Edvard  f. 24/11 1832 i St Ramshult  , Åtvids socken.  (E)     + 24/3 1872

              Augusta Christina Elisabeth   f. 6/2 1835 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)   + 8/9 1919     

               Mathilda Sophia   f. 20/3 1837 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)      + 7/5 1861

   

Hustru 2:     Christina Johansdotter    f. 21 okt 1808 i Gavel, Vårdnäs sn (E)
+ 19 nov 1896 i Malmviken, Åtvids sn (E)

barn:       Clara Vilhelmina  f. 29/3 1848 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)

               Inga Lena   f. 14/8 1851 i St Ramshult , Åtvids socken. (E)       +  1/6 1869